БАБХ с мерки за контрол на мароканските скакалци в област Благоевград

Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) предприема мерки за контрол на
мароканските скакалци в област Благоевград, след издадена заповед № РД 09-
695/20.06.2024г. на министърът на земеделието и храните за обявяване на каламитет от
марокански скакалец за същата област от 21 юни 2024 г.
В област Благоевград, до 21.06.2024 г., засегнатите от мароканския скакалец площи са
около 15 000 дка – ливади, пасища и пустеещи земи, на територията на община Сандански
землищата на селата Любовка, Ладарево и Джигурово и община Петрич землищата на
селата Марикостиново и Генерал Тодоров. Няма засегнати площи със земеделски култури.
Периодът за прилагане на мерките за ликвидиране на проблема с мароканския скакалец е
от 21 юни до 15 юли 2024 г. За контрол на популацията ще се използват разрешените
продукти за растителна защита. Третирането на засегнатите площи ще се извършва с
авиационна техника при спазване на всички необходими мерки за защита здравето на
хора, животни, в т.ч. пчели и водни организми.
БАБХ уведомява, че засегнатите от скакалеца площи в следващите дни ще бъдат облетени
с вертолет. При благоприятни метеорологични условия в идните дни ще започне
третиране на площите с продукт за растителна защита.
Мароканският скакалец (Dociostaurus maroccanus) има космополитно разпространение и у
нас се среща навсякъде. Намира благоприятни условия за снасяне на яйцата си и за
развитие върху целинни и пустеещи земи, ливади, пасища и др. При висока плътност е
способен да унищожи растителността на големи площи. Понякога прелита до 50 км.
дневно. Скакалците се движат на ята, които на дължина и широчина могат да достигнат
няколко километра. През около десетгодишен период, неприятеля се намножава във
висока численост и има потенциал да причинява огромни щети по почти всички растения,
като предпочита тревистата растителност – житни, едногодишни и многогодишни бобови,
зеленчукови, овощни, лозя, технически култури, ливадни треви, горските насаждения и
др. При масовото намножаване на скакалеца през 2014 г. са засегнати три области-
Кърджали, Хасково и Благоевград.

*изображението е илюстративно

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Share
Share