ЕК предприема правни действия срещу България

Европейската комисия предприема правни действия срещу България поради нарушения в различни области, включително околната среда и рибарството, вътрешния пазар и обществените поръчки, правосъдието и мобилността и транспорта.

Комисията изпрати официално уведомително писмо на България заради неприлагането на принципа “замърсителят плаща” в областта на управлението на отпадъците. Въпреки че България е променила законодателството си, тя продължава да отлага прилагането на разпоредбите от 2015 г. Освен това, България не съответства на правилата за обществените поръчки в две области, като въвежда изключения за определени лекарствени продукти и инженерни съоръжения.Въпреки че България предприема действия за отстраняване на тези проблеми, Комисията започна процедура за нарушение.

Освен това, България не спазва правилата на ЕС относно личните карти и документите за пребиваване на гражданите на ЕС и техните семейства. Комисията изпрати мотивирано становище на България в това отношение.

България не е уведомила Комисията за транспонирането на мерките относно командироването на водачи в автомобилния транспорт, както изисква Директива (ЕС) 2020/1057. Комисията изпрати мотивирано становище на България и за това.

Също така Комисията изпрати и мотивирано становище за неправилното транспониране на Делегирана директива (ЕС) 2021/1717 на Комисията, с която се изменя Директива 2014/45/ЕС относно практическите аспекти на периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на моторните превозни средства и техните ремаркета.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Share
Share