Манолова към КЕВР: ДДС за парното трябва да остане 9%

За новия ценови период 01.07.2023 – 30.06.2024 г. е предложено увеличение на цените на електрическата енергия за битовите клиенти на „Електрохолд Продажби“ ЕАД с 3,44%, „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД с 3,41%, „Енерго про Продажби“ АД. с 4,24% и „ЕСП Златни Пясъци“ ООД с 18,04%.

„Този път увеличението за битовите потребители е изцяло в полза на крайните снабдители: „Електрохолд Продажби“ ЕАД, „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД, „Енерго про Продажби“ АД и „ЕСП Златни Пясъци“ ООД“ – заяви лидерът на Изправи се.БГ Мая Манолова по време на обществено обсъждане в КЕВР за определяне на цените на топлинната и електрическата енергия за новия ценови период 01.07.2023 – 30.06.2024 г.

Увеличението на дневната тарифа на електрическата енергия достига до 32% за „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД, 31% за „Енерго про Продажби“ АД и 31% за „Електрохолд Продажби“ ЕАД, а на нощната тарифа достига до 155% на „Енерго про Продажби“ АД, 151% на „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД и 121% на „Електрохолд Продажби“ ЕАД. При ЕРП-тата увеличението е на цената за достъп на битовите потребители – ЕРП Запад – с 16%, ЕРП Юг – с 34%, ЕРП Север – 8%.

„В условията на настоящите кризи ние считаме, че това е сериозно увеличение за разходите на домакинствата, които се отопляват с електрическа енергия. Освен това видно от средните месечни цени на БНЕБ за пазара „Ден напред“ цената на енергията спада и се връща в нормални граници. Така например през декември средната цена на БНЕБ е 482 лв., за януари – 266 лв., за февруари – 278 лв., за март – 212 лв., за април – 193 лв., за май – 170 лв. Това е сериозна причина цената на крайните снабдители да не се повишава.“ – добави Манолова.

Тя отправи критика към КЕВР, защото за поредна година не публикува поисканите крайни цени на тока от енергийните дружества. Същите са заличени в заявленията поради „търговска тайна“. Тази практика на укриване на поисканите от енергийните дружества цени и в сектора „Елелктроенергетика“, и в сектор „Топлоенергетика“ сериозно нарушава интересите на потребителите, които би следвало да бъдат информирани своевременно за искани увеличения на тока, парното и топлата вода. Предвид високите цени и непосилните за гражданите битови сметки би следвало процесът на ценообразуване да бъде абсолютно публичен и прозрачен и да се търсят възможности за защита на интересите на потребителите.

Макар цените на парното без ДДС да остават за повечето от топлофикациите непроменени или с минимално увеличение – например Топлофикация София с 0,05%, Юлико Евротрейд Пловдив с 2,16%, Топлофикация Разград с 0,48%, реално цените за потребителите на всички топлофикации ще се увеличат средно с 11%. Това е така, защото от 1 юни ДДС върху топлинната енергия се връща до старото ниво – от 9% на 20%, т.е. една и съща цена без ДДС ще е равна на увеличение с 11%.

За гражданската платформа Изправи се.БГ увеличението на цената на топлинната енергия е несправедливо поради тройно по-ниската цена на газа, която юли 2022 г. е била 186.87 лв. без ДДС. За юни 2023 цената е 65.82 лв. без ДДС, сходни цени на въглеродните емисии с миналата година (88 евро за тон) и намалените променливи разходи на топлофикациите (от 1,098 млрд. лв. на 935,4 млн. лв.).

„Номинално в цялата страна цената на топлоенергията остава почти непроменена спрямо изминалия период, но ако не се приеме удължаване на намалените нива на ДДС, цената в цялата страна ще се увеличи отново въпреки по-ниската цена на газа.

В условията на криза, инфлация и обедняване на населението това увеличение на цената на топлинната енергия средно от 11% ще се окаже непосилно за домакинствата. Това е несправедливо“ – заяви Мая Манолова по повод предложеното покачване на цените на парното от 1 юли.

Анализът на общото финансово състояние за 2022 г. на дружествата от сектор „Топлоенергетика“ показва тревожни тенденции, като пример е Топлофикация София, чийто финансов резултат за 2022 г. е загуба в размер на 342 946 хил. лв.

Подобна е ситуацията и в останалите топлофикационни дружества, като дори и топлофикациите, които са намалили загубата си спрямо 2021 г., изводът в Доклада за финансовите им показатели е един и същи: „размерът на собствения капитал не позволява дружеството да придобие нови нетекущи активи, както и да обезпечи обслужването на задълженията си със собствен финансов ресурс“.

„Затова според нас е крайно наложително  да изготвите и представите  отчет и анализ пред Народното събрание и Правителството за тежкото състояние, в което се намира топлофикационния сектор, за да се предприемат  на национално ниво адекватни мерки за неговото стабилизиране, ако има политическа воля за това.“ – заключи Манолова.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Share
Share