Стартират безплатни прегледи за туберкулоза в цялата страна

На 24 март отбелязваме Световния ден за борба с туберкулозата, като тази година мотото на инициативата е: „Да! Ние можем да спрем туберкулозата!”. В тази връзка от 20 март 2023 г. стартират безплатни прегледи за туберкулоза в лечебни заведения за диагностика и лечение на туберкулозата в областните градове на страната.

В резултат на изпълнението на Националните програми за превенция и контрол на туберкулоза в България e налице тенденция за трайно намаляване на заболяемостта от туберкулоза – от 26.6 на 100 хил. население през 2012 г. до 14.8 на 100 хил. през 2022 г. (по предварителни данни).

Общият брой на регистрираните с туберкулоза лица през 2022 г. е 775 (по предварителни данни). За сравнение през 2012 г. техният брой е 2 280. Запазва се тенденцията броят на мъжете да е два пъти по-голям от този на жените. Най-засегнати са възрастовите групи, както следва: от 45-54 г. (23%), над 65 г. (22%) от 55-64 г. (20%), от 35-44 г. (16%), от 25-34 г. (9%). През 2022 г. са регистрирани 49 случая на туберкулоза във възрастовата група от 0-17 г., което е 6.3% от всички случаи в страната.

През 2022 г. (по предварителни данни) са регистрирани 1 619 контактни на болни от туберкулоза лица, като 1 570 от тях са обхванати с химиопрофилактика.

Независимо от намаляването на заболяемостта в България, все още има региони, в които тя е над средната за страната. Такива са областите Враца – 41.9, Видин – 33.2, Монтана – 32.0, Ловеч – 28.4, Разград – 27.9, Кюстендил – 26.6, Ямбол – 25.3, Пазарджик – 22.6, Благоевград – 22.2, Сливен – 22.1, Пловдив – 21.3, Смолян – 21.2, Силистра – 19.6, Търговище – 18.7, Габрово – 18.2, Велико Търново – 17.7 и Хасково – 16.5.

В България диагностиката, лечението и профилактиката на туберкулозата са безплатни, независимо от здравноосигурителния статус на гражданите. Ежегодно Министерството на здравеопазването осигурява както финансов ресурс за противотуберкулозни лекарства от първи ред, лекарства за химиопрофилактика, ваксини, диагностикуми и консумативи за лабораториите, така и финансиране на болниците за лечение на туберкулоза.

През 2022 г. общо 6 неправителствени организации са изпълнявали дейности за превенция на туберкулоза сред компактни ромски общности в областите Варна, Добрич, Видин, Враца, Монтана, Пазарджик, Пловдив, Русе, Разград, Силистра, Сливен и Ямбол. Открити са 24 случая на активна туберкулоза и 44 с латентна туберкулозна инфекция. На лицата е предложено безплатно лечение и химиопрофилактика.

С финансовата подкрепа на Глобалния фонд и Световната здравна организация в периода 2009-2022 г. е осигурено лечението на 320 пациенти с мултирезистентна туберкулоза (MDR-TB) в специализираната болница в Габрово.

Туберкулозата е лечима и предотвратима, стига да бъде открита навреме и да бъде проведено качествено лечение.Списък на болниците по области, в които ще се провеждат безплатните
медицински прегледи за туберкулоза в рамките на „Седмица на отворени врати”,
март 2023 г.:

Лечебно заведение/ Място/ Дни

За област Благоевград –
СБАЛПФЗ-Благоевград ЕООД
гр. Благоевград
ул. „Цанко Церковски” № 4
20 – 24.03.2023 г.

За област Бургас -„СБАЛПФЗБургас” ЕООД
гр. Бургас
ул. „Ген. Гурко” № 64
20 – 24.03.2023 г.,
13.00 – 18.00 часа

За област Велико Търново –
СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД
гр. Велико Търново
местност „Света гора” –
стационар
20-24.03.2023г.

За област Видин –
МБАЛ „Св. Петка” АД
гр. Видин
ул. „Цар Симеон Велики”
№119
20-24.03.2023г.

За област Враца –
СБАЛПФЗ-Враца ЕООД
гр. Враца
ул. „Ген. Леонов” № 93
20-24.03.2023г.

За област Габрово –
СБАЛББ-Габрово ЕООД
гр. Габрово
кв. „Дядо Дянко”
ул. „Д-р Кирил Въгленов”
№ 1
20-24.03.2023г.

За област Добрич –
МБАЛ-Добрич АД
гр. Добрич
ул. „Панайот Хитов” № 24
20-24.03.2023г.,
тел. за контакт:
0878 109205

За област Кърджали –
МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски”
АД
гр. Кърджали
бул. „Беломорски” №53
пневмо-фтизиатрично
отделение VI-ти етаж
20-24.03.2023г.

За област Ловеч –
СБАЛББ-ТРОЯН ЕООД
гр. Троян, обл. Ловеч
ул. „Васил Левски” № 253/ 20-31.03.2023 г.

За област Монтана –
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД
гр. Монтана
ул. „Сирма войвода” № 2
20-24.03.2023 г.

За област Пазарджик –
СБАЛПФЗ „Д-р Н. Пенчев”
ЕООД
гр. Пазарджик
ул. „Болнична” № 15, ет. 2
20-24.03.2023 г.

За област Перник –
СБАЛББ-ПЕРНИК ЕООД
гр. Перник
местност „Голо бърдо”
20-24.03.2023 г.,
от 10:30 до 13:30 ч.

За област Плевен –
УМБАЛ „Д-р Георги Странски”
EAД
гр. Плевен
ул. „Кирил и Методий” 20
20-24.03.2023 г.,
от 9:00 до 12:00 ч.

За област Пловдив –
УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД
гр. Пловдив
бул. „Пещерско шосе” 66
20-24.03.2023 г.

За област Разград –
МБАЛ „Св. Иван РилскиРазград” АД
гр. Разград
ул. „Коста Петров” № 2

За област Русе –
СБАЛПФЗ „Д-р Димитър
Граматиков-Русе” ЕООД

гр. Русе

ул. „Алея Лилия” № 1/ 20-31.03.2023г.

За област Сливен –
МБАЛ „Д-р Иван Селимински”
АД

гр. Сливен
ул. „Сергей Румянцев” №2
В пневмо-фтизиатричен
кабинет
20 – 24.03.2023 г.
08.00-12.00 часа

За област Смолян –
МБАЛ „Д-р Братан Шукеров” АД
гр. Смолян
бул.”България” № 2
В пневмо-фтизиатричен
кабинет
20-24.03.2023 г.

За София-град –
МБАЛ „Свети Иван Рилски” ЕАД
гр. София
бул. „Акад. Иван Гешов” 15
20-24.03.2023 г.

3

За София-област –

СБАЛПФЗ София Област ЕООД
РЗИ – Софийска област
гр. София
бул. „Сливница” № 309
Консултативно
диагностичен блок на
СБАЛПФЗ – София област

През периода 20-
24.03.2023 г. ще се
организира
извършването на
следните дейности и
мероприятия :
1.Скрининг на риска
за туберкулоза чрез
анкета;
2.Консултации със
специалисти от
лечебното заведение;
3.На съмнителните за
туберкулоза лица –
прегледи и
допълнителни
изследвания
Здравно-медийна
кампания за
популяризирането на
мероприятието чрез
информационни
материали за
„Отворените врати” с
признаците на
заболяването. Същите
ще се публикуват на
интернет страницата
на инспекцията и на
сайтовете на
общините в областта.
Информацията за
„Седмицата на
отворените врати” за
туберкулозата и
планираните
дейности, ще се
изпрати до всички
ОПЛ в Софийска
област за насочване
на желаещите да се
изследват,
независимо от
наличието или
отсъствието на
оплаквания.

За област Стара Загора –
СБАЛПФЗ Стара Загора ЕООД гр. Стара Загора
ул. „Армейска” № 11
В СБАЛПФЗ Стара
Загора на 24.03.2023
г. от 08.00 до 13.00
часа ще бъде
провеждана
диагностика за
туберкулоза с проба
Манту, попълване на
анкетни карти за
скрининг на риска, за
4
РЗИ – Стара Загора
туберкулоза и при
необходимост
извършване на
допълнителни
изследвания.
За периода 24-
31.03.2023 г. РЗИ
Стара Загора,
съвместно със
сдружение „Свят без
граници”, ще
организира във
временния център за
настаняване на
бежанци към община
Стара Загора и кв.
„Лозенец”, гр. Стара
Загора, изнасяне на
беседа за значението
на туберкулозата,
попълване на анкети
за скрининг на риска,
за туберкулоза и
проверка за
туберкулинова
чувствителност на
всички желаещи или
имащи рискови
фактори за заразяване
с туберкулоза.
В КАБКИС 10 към
РЗИ Стара Загора за
периода 24-
31.03.2023 г. ще бъде
разкрит „Ден на
отворените врати” и
ще се предоставят
анкети за скрининг на
риска за туберкулоза
на всички желаещи,
след което при
необходимост ще се
насочват за
консултация към
лекар и извършване
на допълнителни
изследвания.

За област Търговище:
МБАЛ Търговище АД
МБАЛ – Попово
МБАЛ Омуртаг, МЦ „Ре спиро”
гр. Търговище, бул.
„Сюрен” № 1
гр. Попово
гр. Омуртаг
20-24.03.2023 г.
20-24 март 2023г.
22 март 2023 г.

5
За област Хасково –
СБАЛПФЗ Хасково ЕООД
гр. Хасково
ж.к. „Болярово” №2
20-24.03.2023 г.

За област Шумен –
МБАЛ – Шумен АД
III Вътрешно отделение
гр. Нови пазар,
ул. „Христо Ботев” №22
20 – 24.03.2023 г.
8.00 – 14.00 часа

За област Ямбол –
МБАЛ „Свети Пантелеймон –
Ямбол” АД
Кабинет №1
гр. Ямбол
ул. „Панайот Хитов” № 30
20-24.03.2023 г.
12.00 – 15.00 часа

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Share
Share