КЗК продължава проучването за нелоялните търговски практики

Комисия за защита на конкуренцията разширява обхвата на инициираното проучване за нелоялни търговски практики от страна на големите хранителни вериги при доставката на селскостопански и хранителни продукти.

До настоящия момент са изискани данни и доказателства от Комисията за защита на потребителите (КЗП), от асоциации на производители на хранителни продукти и от доставчици на определени продукти.

Поетапно се очаква да постъпват съответните документи, като в хода на проучването КЗК разширява неговия обхват по отношение на продуктите, чийто цени са особено чувствителни за потребителите, като изисква допълнителни данни от множество производители и доставчици.

Целта на проучването е събирането на надлежни данни и доказателства относно поведението на големите търговски вериги в отношенията им с техните доставчици – дали същите понасят необосновано тежки търговски условия по смисъла на чл. 37в и чл. 37в от ЗЗК, което рефлектира при формирането на цените към крайните потребители.

По-конкретно подобно поведение би могло да се изразява в неправомерното налагане на такси, отстъпки и други търговски условия, които са в ущърб на доставчиците и водят до намаление на доставните цени, от една страна. От друга страна, следва да се установи дали това се отразява при формирането на крайните цени към потребителите или ползите от наложените условия остават само за търговските вериги, и още повече дали цените на дребно дори се увеличават.

В случай че от събраните информация и доказателства възникнат основателни съмнения за извършени нарушения на ЗЗК, КЗК ще се самосезира, за да санкционира и прекрати неправомерните действия.

Комисията отново обръща внимание, че доставчиците на хранителни и селскостопански продукти могат да инициират производство срещу купувачи (вкл. и търговски вериги), като самоличността им бъде запазена в тайна съгласно действащите Вътрешни правила, приети от Комисията:

https://www.cpc.bg/ProhibitedCommercialPractices?tab=2 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Share
Share