Старозагорска болница диагностицира и лекува 32 000 души годишно

Една от първите болници в страната ни – УМБАЛ “Проф. Д-р Ст. Киркович”, в надпреварата за Медицински Оскар
 Над 32 000 души годишно са лекувани и диагностицирани в една от първите болници в страната ни – УМБАЛ “Проф. Д-р Ст. Киркович” АД  в Стара Загора. Болницата е финалист за Медицинските Оскари 2020, които ще бъдат връчени на 25 юни от 20 ч. в хотел Маринела. Лечебното заведение отваря врати през далечната 1883 г. с ясна формулирана мисия за болнична помощ. Днес там се обслужва население на Старозагорска област –  от 382 хиляди души, структурирани в 11 общини и извършва консултативна и методична помощ за лечебните заведения в Югоизточна България.
Като университетски център, лечебното заведение осигурява обучение на студенти по всички медицински специалности и е средищен център да развитие на нови направления в медицинската наука и образование.
Болницата има основни цели,които са свързани с провеждането на Националната здравна стратегия на регионално ниво.
През изтеклите години основните усилия на всички служители в УМБАЛ “Проф. Д-р Стоян Киркович ” са били насочени към повишаване на квалификацията, осигуряване и покриване на изискванията на нуждите се пациентите, осигуряване на адекватност и качествена медицинската услуга при стриктно спазване изискванията на медицинските стандарти.
ЦЕЛИТЕ от първостепенно значение за УМБАЛ “Проф.Д-р Ст.Киркович” – АД в Стара Загора са: осъществяване на диагностично-лечебни дейности за възстановяване на здравето в съответствие с национални и международни стандарти. А също и управление на болницата за утвърждаването й като предпочитаното лечебно заведение на територията на областта, както и обучение и изграждане на високоспециализирани и подготвени кадри в областта на медицинските специалности.
В лечебното заведение работят 268 лекари, 320 медицински специалиста и над 60 здравни асистента.
Лечебната дейност се осъществява в 39 клиники и отделения с 536 болнични легла и лаборатории покриващи съответните нива на компетентност по специалности и направления.
През 2019 г . болницата е осигурила диагностика и лечение на 32 хиляди души от населението в Югоизточна България, като 26 хиляди от тях са били активно лекувани в болничните структури.
В УМБАЛ “Проф.Д-р Ст.Киркович” – АД за отминалите периоди са извършени редица дейности за оптимизация на диагностични и лечебния процес в редица клиники и отделения. Изцяло е изградена и въведена в експлоатация нова Акушеро – гинекологична клиника и Клиника по Неонатология.
В процес на модернизация са Клиника по хирургия, Клиника по ортопедия, Клиника по съдова хирургия, Клиника по гръдна хирургия и Хемодиализа.
В лечебното заведение беше изградена лаборатория за диагностика на COVID- 19 инфекция, бяха доставени нови апаратури за диагностика на чернодробни заболявания, внедрени бяха нови минимални инвазивни методи с диагностична и лечебна насоченост повишаващи както степента на медицинската подготовка, така и лечението на нуждаещите се пациенти.
През изминалата година дружеството реализира увеличение на приходите си с 2 999 000, което представлява нарастване с 11% спрямо 2018 г. През същият отчетен период делът на разходите на дружеството са намалени с 2.6 пункта /21%/, а работната заплата е нараснала с 11%.
Към 31.12.2019 г. дружеството реализира счетоводна печалба в размер на 2 774 000 лв.
Днес лечебното е лечебно заведение с възстановени и утвърдени традиции за обучение на медицински кадри, специализанти, докторанти и в център в които се използват и прилагат съвременни методи за лечение на социално значими заболявания.
Церемонията NATIONAL MEDICAL AWARDS 2020 ще отличи хуманизма и отговорността на лекари, болници, клиники и екипи с доказани значими постижения в областта.  Номинации ще бъдат направени от браншови организации и от специализирани медии, както и ресорни журналисти.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *