Д-р Марин Пенков eдинствен у нас с европейска диплома „Педиатрична неврорентгенология“

Той е сред финалистите за престижните Медицински Оскари
Финалистът за Медицинските Оскари – д-р Марин Пенков, който притежава две европейски дипломи по субспециалностите „Неврорентгенология“ (2015),  e eдинствен в България с европейска диплома „Педиатрична неврорентгенология“ (2019) от Европейското дружество по Неврорентгенология, съобщава

организаторите от VIP Communication PR.

Златните статуетки за светилата в родната медицина ще бъдат връчени на 25 юни в 5-звездния хотел Маринела.
Д-р Пенков  има присъдена ОНС доктор след успешната защита на дисертационен труд през 2018 г.
От 01.04.2019 г е назначен за член на Експертния съвет по Образна диагностика към Министерство на здравеопазването. Член е на Българската Асоциация по Радиология, Европейската Асоциация по Радиология, Европейската Асоциация по Неврорентгенология и на Европейската Асоциация по Гастрорентгенология
Носител е на отличията „Най-добрите лекари” на Дарик радио (2011 и 2015) и „Лекар на който българите вярват“ (2019).
Като асистент към катедра Образна диагностика към МУ София освен пряката работа със студенти, Д-р Пенков провежда курсове за следдипломна квалификация по Образна диагностика (избрани лекции в основния курс по образна диагностика на Катедри по Белодробни болести и Очни болести, както курсове и индивидуални обучения по субспециалностите Неврорентгенология и Педиатрична неврорентгенология).
От 2011 г той е обучавал 10 специализанти, над 150 курсисти по образна диагностика, както и над 100 лекари от други специалности.
Д-р Пенков активно участва в разработване на материали, свързани с аудиторната и извънаудиторна преподавателска дейност, както и в периодичните актуализации на Стандарта по образна диагностика.
Д-р Пенков е редовен лектор в обучителните панели на националните конгреси на БАР, както и на Дружествата по Педиатрия, Гастроентерология, Неврология и Ревматология. Той също участва с обучителен панел посветен на различни аспекти на образната диагностика на форуми на Международната организация на Хирурзи, Гастроентеролози и Онколози (IASGO). През 2016 е гост лектор е на обучителна сесия на Eвропейската асоциация по неврохирургия EANS „Курса за тумори”, с лекция „Съвременна образна диагностика при тумори на ЦНС”

   

  Д-р Марин Пенков, д.м. завършва висшето си образование през 2003 г. в МУ-София, а от 2004 г. е ординатор-рентгенолог в УМБАЛ „Лозенец“. От 2009 до сега работи в УМБАЛ „Св. Иван Рилски”-София, а от 2011 г. е ръководител на отделението по Образна диагностика. От 2012 г. е асистент-рентгенолог към Катедрата по Образна диагностика към МУ- София .
През 2009 г. защитава специалност „Рентгенология” (Образна диагностика).
Церемонията NATIONAL MEDICAL AWARDS 2020 ще отличи хуманизма и отговорността на лекари, болници, клиники и екипи с доказани значими постижения в областта.  Номинации ще бъдат направени от браншови организации и от специализирани медии, както и ресорни журналисти.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *