Отварят фитнес залите от понеделник

Министърът на младежта и спорта Красен Кралев издаде Заповед, с
която се допуска практикуването на спорт във фитнес центрове и зали за фитнес от 18.05.2020 г., при спазването на строги
противоепидемични мерки, съгласувани с министъра на
здравеопазването.

Според заповедта на здравния министър, указанията, които трябва да се следват са:
1. Собствениците на фитнес центрове и зали за фитнес създават
следната организация за спазване на противоепидемичните мерки:
а) поставят на видни места във всички помещения във фитнес
центъра/залата за фитнес, на сайта или фейсбук страницата му
настоящите указания;
б) създават организация при влизане в клуба посетителите да
почистват ръцете си с дезинфектант за ръце, гел или сапун, като същите да бъдат осигурени на входните врати;
в) създават организация за осигуряване на безопасно разстояние
между посетителите в помещението, като в тренировъчната зала се
осигурява разстояние от 1,5 м. между хората, като се допускат по 1
човек на 4 кв. м. площ;
г) в съблекалните да създадат организация да не се позволява
използване на шкафчета, намиращи се непосредствено едно до друго и да се ограничи броят на посетителите, които могат да се намират
едновременно в съблекалнята и да не се допуска струпване на хора;
д) груповите тренировъчни занимания се извършват само с
предварително записване, така че да не се превиши капацитетът на
залата, като в тренировъчната зала се осигурява разстояние от 1,5 м.
между хората. Допускат се по 1 човек на 4 кв. м. площ и не повече от 10 души общо. Всеки треньор по групови програми следи броя на
посетителите в неговата група, така че да не се превиши капацитетът на залата при спазване на дистанцията от 1,5 м.;
е) тренировките с персонален фитнес треньор се провеждат при
спазване на всички мерки за сигурност и безопасност, без
осъществяване на директен физически контакт;
ж) посетителите използват само лични хавлиени кърпи;
з) осигуряват се дезинфектант за ръце и препарати за
дезинфекция на уредите;

и) максималната хигиена се осигурява чрез строги процедури за
редовно почистване и дезинфекция, минимум 4 пъти дневно, в т.ч. на
всички контактни повърхности, които могат да се докоснат от служители и посетители;
й) служителите на рецепцията се защитават с маска за лице, шлем
или преграда, както и с ръкавици;
к) провежда се инструктаж на служителите за следене проявата на
симптоми от посетителите и как да се справят с тях;
л) по желание от страна на клуба се назначава старши служител,
който да отговаря за изпълнението и спазването на указанията;
м) служители, които могат да доставят услугите си от вкъщи,
продължат да го правят;
н) за служителите, посетителите и доставчиците се изготвя отделен
план относно мерките;
о) поставят се на видно място информационни табели, които
информират посетителите за задължението да се спазва физическа
дистанция и хигиена на ръцете при посещение на спортния обект
п) препоръчва се естествена вентилация на съоръжението.
р) да се извършва регулярно, най-малко 4 пъти месечно,
почистване на филтрите на вентилационните и климатичните
инсталации;
с) осигуряват на служителите си/персонала работен пакет,
включващ ръководство за Ковид 19 с указания; дезинфекционен
препарат за ръце; ръкавици за еднократна употреба от латекс; маска
или шлем за лице, както и предоставят информация за контакт на лице, на което да се обади в случай на спешни случаи.

2. Персоналът на фитнес центрове и зали за фитнес спазват
следните противоепидемични мерки:
а) извършват работните си задачи от вкъщи, когато е възможно;
б) поддържат винаги безопасно разстояние от (1,5 м) между колеги
и посетители;
в) кихане или кашляне се прави в лакътя, а не в дланта. Ако е в
салфетка, тя веднага се изхвърля на обезопасено място. Околното
пространство веднага се почиства;
г) мият ръцете си възможно най-често със сапун и вода. Ръцете
винаги се мият след кашлица, кихане или издухване на носа, преди
ядене и след посещение на тоалетната;
д) офис материали, мишки, клавиатури, които се ползват от
персонала, се дезинфекцират периодично и задължително при смяна на служителите;
е) служителите, които се чувстват болни и имат оплаквания като
настинка, хрема, кихане, болки в гърлото, лека кашлица или
повишаване на телесната температура, остават у дома;
ж) служителите следва да се свързват с личните си лекари, когато
симптомите се влошат (затруднено дишане, висока температура);
з) сужителите трябва да си останат у дома, в случай, че в дома им
има болен.

3. Посетители на фитнес центрове и залите за фитнес спазват
следните противоепидемични мерки:
а) посетителите трябва да са запознати с хигиенните мерки и
условията за тренировки в спортния обект;

б) посетителите задължително спазват разстоянието от 1,5 м.;
в) посетители със симптоми като настинка, хрема, кихане, болки в
гърлото, лека кашлица и повишена телесна температура не се допускат във фитнес центъра/залата по фитнес;
г) при желание да посетят груповите тренировъчни занимания
посетителите се записват предварително, така че да не се превиши
капацитетът на залата при спазване на дистанцията от 1,5 м., не по-
малко от 4 кв. м. на един човек и максимум 10 души;
д) тренировките с персонален фитнес инструктор се провеждат при
спазване на всички противоепидемични мерки;
е) не се допуска осъществяване на физически контакт със
служители и други лица;
ж) посетителите следват указанията на служителите;
з) посетителите извършват дезинфекция на ръцете си при
пристигане във фитнес центъра/залата по фитнес;
и) посетителите задължително носят собствена кърпа, която
използват във фитнес центъра/залата по фитнес;
й) посетителите сами почивстват използваните от тях уреди и
аксесоари с наличните дезинфектанти, като почистват техните
контактни повърхности;
к) посетителите изхвърлят собствения си боклук или отпадъци в
поставените подходящи кошчета за целта;
л) посетителите използват наличните дезинфектанти след употреба
на уреди и аксесоари;
м) при възможност посетителите плащат безкасово;
н) посетителите задължително тренират с чисти спортни обувки,
предназначени само за залата.

4. Доставчици на стоки спазват следните противоепидемични
мерки:
а) в случай на извършване на доставки на стока, доставчиците
спазват разстоянието от 1,5 м.;
б) доставчиците информират предварително служителите на
финтес центъра/залата по фитнес 15 минути преди да пристигнат;
в) доставчиците трябва да носят ръкавици и предпазни маски;
г) при възможност, доставката следва да се прави само до входа
на съоръжението или извън установеното работно време.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *