Цената на газа намалява с близо 2%, на тока и парното-без промяна

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) прие цената на синьото гориво, което намалява с близо два процента в сравнение с предходното тримесечие, съобщиха от КЕВР.

Утвърдената от КЕВР цена за първото тримесечие на 2020 г. е в размер на 44,04 лв./MWh – за продажба на природен газ на крайните снабдители на природен газ и и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. Цената не включва разходи за достъп, пренос, акциз и ДДС.

В сравнение с действащата цена за последното тримесечие на 2019 г., намалението е с 0,81 лв./MWh или с 1,81 на сто.

Решението на КЕВР е във връзка с подаденото от “Булгаргаз” ЕАД заявление за утвърждаване на цени за тримесечие на 2020 г., по които общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители и на лицата с издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

В утвърдената нова цена на природния газ от 44,04 лв./MWh са включени компонента “цена на природния газ на входа на газопреносните мрежи” в размер на 43,34 лв./MWh, компонента за дейността “обществена доставка” по чл. 17, ал. 6 от НРЦПГ в размер на 0,56 лв./MWh и компонента за компенсиране на разходи, произтичащи от наложени задължения към обществото по чл. 11а, ал. 2 от НРЦПГ от 0,14 лв./MWh, покриваща разходите на “Булгаргаз” ЕАД за съхранение на количества в газохранилището Чирен в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации.

В цената на природния газ не са включени цени за достъп и пренос през газопреносната мрежа и клиентите следва да ги заплащат на крайните снабдители по реда на Методиката за определяне на цени за достъп и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на “Булгартрансгаз” ЕАД.

С утвърдената цена на природния газ за първото тримесечие на 2020 г. цените на топлинната енергия остават непроменени до края на отоплителния сезон. Без промяна остават и цените на електрическата енергия за битовите и небитовите потребители на регулиран пазар.

Преди утвърждаването на решението за цената на природния газ за първото тримесечие, в съответствие с нормативните изисквания на 19 декември 2019 г. КЕВР проведе открито заседание за обсъждане на изготвения доклад във връзка със заявлението на “Булгаргаз” ЕАД. В съответствие с изискванията за публичност и прозрачност на институциите откритото заседание беше излъчено онлайн на интернет страницата на регулатора.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Share
Share