Охлювите все повече навлизат и на българския пазар като специалитет

Охлювът се превръща в традиционно френско ястие, но се оказва, че все повече навлиза и на българския пазар като специалитет. Вече 7 години Валери се занимава с охлюварство и се…