РБИ отчете 8% ръст на приходите от основна дейност и продължаващ силен растеж в кредитирането

Райфайзен Банк Интернешънъл (РБИ) постигна консолидирана печалба от 874 млн. евро за деветмесечието на 2019 г.

Спадът на годишна база трябва да се разглежда в светлината на много добрия резултат за същия период на миналата година, върху който влияние оказа изключително голямата реализация на провизии и приходите от продажба на необслужвани заеми. Очаквано, резултатът от миналата година не бе постигнат, но РБИ продължи успешното си бизнес развитие.

„Отчетохме много добър ръст на приходите през първите девет месеца от годината“, казва главният изпълнителен директор на РБИ Йохан Щробл. „Ръстът на кредитирането надмина очакванията ни, въпреки икономическото забавяне“, допълни Щробл.

След корекция от продажбата на основните банкови операции в Полша през 2018 г., нетният доход от лихви и нетните приходи от такси и комисиони нараснаха значително, с което приходите от основна дейност се повишиха с 8% на годишна база.

Общите административни разходи нараснаха със 17 млн. евро на годишна база до 2,245 млн. евро. Съотношението между разходи и приходи се повиши с 4.0 процентни пункта до 59.6%.

 

Умерено провизиране

„Разходите за риск остават на много умерено ниво“, казва Щробл.

Заделените провизии са на стойност 80 млн. евро за отчетения период. Показателят необслужвани експозиции (NPE ratio) намаля с 0.4 процентни пункта от началото на годината до 2.3%.

Коефициентът на покритие на необслужвани експозиции се подобри с 2 процентни пункта до 60.2%.

 

Общият капиталов показател (според пълните изисквания на регламента) възлезе на 17.4%

Базовият собствен капитал от първи ред (според пълните изисквания на регламента) бе 13.4%, капиталът от първи ред (според пълните изисквания на регламента) бе 14.8%, а общият капиталов показател (според пълните изисквания на регламента) бе 17.4%.

Капиталовите показатели с включена текуща печалба за третото тримесечие биха били по-високи с 33 базисни пункта от показаните стойности.

 

Сравнение с предходното тримесечие

В сравнение с второто тримесечие, нетният лихвен доход нарасна с 3% или 27 млн. евро до 866 млн. евро. Нетният лихвен марж се повиши с 5 базисни пункта до 2.46%

Общите административни разходи достигнаха 748 млн. евро през третото тримесечие на годината, което бележи спад от 25 млн. евро в сравнение с предходното тримесечие.

През третото тримесечие на 2019 г. заделените провизии са в размер на 68 млн. евро, което е с 66 млн. евро повече от предходното тримесечие.

Консолидираната печалба намаля с 42 млн. евро до 303 млн. евро, главно поради по-голямото провизиране.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Share
Share