Кампанията „Имаш право“ запознава българските потребители с банковите им права

Като част от мащабната международна кампания на Европейската комисия „Имаш право“, която стартира тази година, българските граждани ще получат повече информация за правата си при използване на банкови услуги. Според проучване, направено преди началото на инициативата, само 32% от анкетираните българи са наясно, че банките трябва да представят стандартизирани детайли за своите такси, a едва 43% са информирани, че при смяна на банка, новата институция трябва да се погрижи за процеса по прехвърляне на всички сметки.

Чрез серия от интерактивни активности кампанията се стреми да промени именно тази статистика и да осведоми потребителите за банковите им права, гарантирани от Европейския съюз. Те включват такива, свързани с получаването на прозрачна информация за условията, осигуряването на независим уебсайт, сравняващ таксите на различните институции, смяна на банка и прехвърляне на съществуващи сметки. Тези и други права са регламентирани от специална Директива на ЕС за платежните сметки, която гарантира по-голяма защита и прозрачност на банковите услуги у нас и в останалите страни-членки.

Според Директивата европейските граждани имат право да откриват платежна сметка за основни операции във всяка държава от ЕС. Промените важат за разплащателни сметки, като услугите не винаги трябва да включват овърдрафт или кредитен механизъм. Освен това, вече всеки жител на ЕС може да се възползва от правото да прехвърли банковата си сметка в друга банка в същата страна, като новата институция трябва да поеме процеса по прехвърляне.

За да осигури максимална прозрачност на банковите такси, Директивата установява и необходимостта от стандартизирана информация. Документ с информация за таксите, свързани с най-често използваните услуги като директен дебит, паричен превод, дебитна карта, кредитна карта и овърдрафт, трябва да бъде наличен във всяка банка както в онлайн, така и в печатен вариант. Освен това е необходимо всяка банка да предоставя безплатно извлечение на клиентите си поне веднъж годишно с информация относно разходите им и лихвите, прилагани към тяхната сметка. Директивата също така прави задължително наличието на поне един независим уебсайт, на който да се сравняват таксите по платежните сметки, начислявани от различните банки във всяка държава-членка, заедно с информация за нивото им на обслужване. За България този уебсайт е предоставен от Българска Народна Банка.

„В днешния забързан свят използването на банкови услуги е неразделна част от ежедневието на модерния гражданин. Достъпът до платежна сметка се превърна в необходимост за всеки един от нас. Именно заради това повишаването на информираността на потребителите относно правата им е изключително важно. Вярвам, че кампанията „Имаш право“ ще успее да постигне значителни успехи в тази насока“, коментира Богомил Николов, изпълнителен директор на асоциация „Активни потребители“

Повече за кампанията „Имаш право“  и потребителските права, гарантирани от Европейския съюз, може да се открие на сайта https://europa.eu/youreuright/_bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Share
Share